امروز : دوشنبه - ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ - ساعت : ۲۱:۱۰
ذیحساب یار
پیوندها

بورس

پیشگفتار

نظارت بخش جدایی ناپذیر فرایند بودجه است. نظارت مالی بعنوان یکی از ابعاد این مهم ، مستلزم بکارگیری دانش و تخصص می باشد. دانش و تخصص در این حوزه دارای دو جنبه نظری و عملی بوده و لازمه آن دسترسی به منابع لازم بمنظور ارتقای دانش و آگاهی است.

از دیگر سو تغییرات فزاینده در حوزه مقررات مالی و همچنین تعدد قوانین و مقررات و نهادهای مقررات گذاری لزوم دسترسی بموقع و آگاهی از مقررات صادره در این حوزه را بیش از پیش ضروری ساخته است .

مجموعه حاضر بمنظور بکارگیری ابزارهای روز آمد ، سعی در تهیه مجموعه ای داشته است تا بتواند نیاز دست اندرکاران حوزه مالی دولتی را تا حد امکان برآورده سازد. امید است تلاش ما در این راستا بتواند رضایت کاربران را جلب نماید و باز خورد آن ما را در ارتقای این مجموعه یاری رساند.

این مجموعه که تهیه و جمع آوری مطالب آن حدود دو سال بطول انجامیده است تلاش دارد تا نیاز جامعه هدف شامل ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی ،کارشناسان حوزه مالی دولتی و حسابرسان را تا حد امکان برآورده سازد ،ضمن آنکه جنبه آموزشی آن نیز یکی دیگر از اهداف تهیه این مجموعه  بوده است.

ذکر این نکته لازم است که فایلهای کاربردی ،پاور پوینت های آموزشی و کتابهای الکترونیک موجود در این مجموعه یا با ذکر منبع و کسب اجازه از پدید آورنده و یا از طریق جستجو و دریافت از اینترنت بوده است که طبعا در حالت اخیر نحوه استفاده مشمول محدودیتی نیست.
بی شک مجموعه حاضر با توجه به حجم و گستردگی آن و بضاعت اندک مولف خالی از نقص و کاستی نیست . لذا از کلیه صاحبنظران و کاربران تقاضا دارم اشکالات احتمالی و نقطه نظرات خود را بمنظور ارتقای مجموعه در نسخه های بعدی از طریق  پست الکترونیک به نشانی  zihesabyar@yahoo.com و یا از طریق سایت www .zihesabyar.ir  ارسال نمایند.

با اتکال  به خداوند متعال تلاش بر این است  هر شش ماه یکبار مجموعه حاضر به روز گردیده ،لذا کاربران محترم می توانند اخبار مربوط به نسخه های به روز شده را از سایت   www .zihesabyar.ir  دریافت نمایند.

در پایان لازم می دانم از همکاری و مساعدت همکاران سرکار خانم سوهانی، آقای ابراهیمی زواره،آقای ناظری ،آقای حبیبی ،آقای صادقی، آقای اصلاحی و آقای سلامی که اینجانب را در مراحل مختلف تهیه این مجموعه یاری رسانده اند تشکر و قدردانی نمایم .

همچنین از جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور که همواره مشوق کارشناسان و مجموعه معاونت، در ارائه طرحها و ایده های نو بمنظور ارتقای عملکرد این بخش بوده اند، سپاسگزاری می نمایم.

فرهاد فضیلت